โรคเบาหวานรีบรักษาก่อนโรคร้ายมาเยือน

Last updated: 2018-06-15  |  450 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคเบาหวานรีบรักษาก่อนโรคร้ายมาเยือน

เบาหวานรีบรักษา ก่อนโรคร้ายมาเยือน

การรักษาโรคเบาหวาน

        การรักษาโรคเบาหวานนั้นเราไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถรักษาเพื่อคงระดับน้ำตาลน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ซึ่งแนวทางการรักษานั้นมีหลายวิธี เช่น

การรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

         การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือด การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของโรคเบาหวานในผู้ป่วยด้วย ดังนี้

        1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 เนื่องจากตับไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ ผู้ป่วยจึงจำเป็นที่จะต้องทำการฉีดอินซูลินแบบหลายครั้งใน 1 วัน รวมไปถึงการควบคุมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการตรวจเลือดด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

        2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องรับประทานยาและ/หรือฉีดอินซูลินร่วมด้วย ซึ่งยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นี้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย ยากลุ่มไบกัวไนด์ ยากลุ่มเมกลิทิไนด์ เป็นต้น

การรักษาโรคเบาหวานด้วยสมุนไพร

            การรักษาโรคเบาหวานโดยการทานสมุนไพรนั้นจะเป็นการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นผู้ป่วยเบาหวานในระยะแรกที่น้ำตาลยังไม่สูงมาก แต่การรักษาด้วยการใช้สมุนไพรจะต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งก็มีสมุนไพรจำนวนมากที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น

ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย

         -  โสม ช่วยชะลอการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรต และเพิ่มการทำงานของเซลล์ ช่วยให้เซลล์สามารถดึงเอาน้ำตาลไปใช้งานได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มการหลั่งของอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

         -   เห็นหลินจือ ในเห็ดหลินจือมีสารในกลุ่มโพลีแซ็กคาไรด์  (Polysaccharide)  ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน อีกทั้งยังช่วยให้น้ำตาลที่อยู่ในเลือดถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย และทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

         -   ถั่งเช่า สารหลายชนิดในถั่งเช่า อาทิ สารคอร์ไดเซปิน (Cordycepin) สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) เบต้ากลูแคน (Beta glucan) ฯลฯ มีส่วนช่วยให้ร่างกายเผาผลายน้ำตาลได้ดีขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จึงช่วยรักษาเบาหวานได้

ส่งผลต่อระดับน้ำตาลโดยตรง

         -  บอระเพ็ด ถึงบอระเพ็ดจะมีรสขม และรับประทานยาก แต่ได้มีการศึกษามาแล้วว่าบอระเพ็ดสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ

         -  ตำลึง เป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีพอ ๆ กับโสม เพียงรับประทานตำลึงเพียงวันละ 50 กรัม ติดต่อกันเป็นประจำทุกวันก็สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติได้


ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

เบาหวานขึ้นตา

          อาการเบาหวานขึ้นตาเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่เกิดจากการมีน้ำตาลสะสมอยู่ในกระแสเลือดจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมไปถึงดวงตา ซึ่งในขั้นแรกหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดอาการอักเสบ โป่งพอง และจะเริ่มมีเลือดและน้ำเหลืองกระจายออกมาทั่ว จอประสาทตา ถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้โดยไม่ดูแลรักษา จะทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดระดับลงเรื่อย ๆ จนสูญเสียการมองเห็นไปในที่สุด

โรคหลอดเลือดหัวใจ

          โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ทำให้ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเกิดความผิดปกติ รวมถึงผนังหลอดเลือดแดงจนส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดตีบแคบลง การอักเสบ การขาดความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ประกอบกับผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มันมีสภาพร่างกายที่อ้วน และไม่ออกกำลังกาย ทั้งหมดล้วนมีส่วนทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทั้งสิ้น

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

            เมื่อเป็นเบาหวาน จะส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายรวมถึงการส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลง เนื่องจากเมื่อเป็นเบาหวานหลอดเลือดแดงจะแข็งตัว การยืดหดตัวผิดปกติ บางส่วนของหลอดเลือด
อุดตัน ทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงล่วนต่าง ๆ ได้ ระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมอวัยวะเพศเสื่อมลง ทำให้การสร้างสารไนตริกออกไซด์ลดลง ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ตลอดจนการลดลงของฮอร์โมนเพศชายเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เสื่อสมรรถภาพทางเพศ

โรคหลอดเลือดสมอง

          อย่างที่เราทราบว่าโรคเบาหวานเกิดจากการที่ตับไม่สามารถผลิตอินซูลินหรือผลิตเพื่อมาแปรรูปน้ำตาลในร่างกายไม่เพียงพอ ก็จะทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดมาก เมื่อระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดมีมากขึ้น ในขณะที่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายได้รับพลังงานไม่เพียงพอ นาน ๆ เข้าน้ำตาลกลูโคสในเลือดก็จะเกาะตัวเป็นก้อน จับกับไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบหรือทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ ได้ และเมื่อหลอดเลือดที่สมอง หรือ คอ ถูกอุดตัน ก็จะทำให้สมองขาดออกซิเจน และทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ในที่สุด

ปลายประสาทเสื่อม

          เมื่อผู้ป่วยเป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานก็อาจจะเกิดการทำลายของเส้นประสาทในร่างกายได้ ผู้ป่วยจะมีอาการ เช่น ปวด ชา สูญเสียความรู้สึก ที่บริเวณมือ แขน ขา และเท้า ซึ่งความเสี่ยงของการเสื่อมของปลายประสาทจะมีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอายุมากขึ้น หรือ เป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลานาน

Powered by MakeWebEasy.com