โรคเบาหวาน อาการ และการรักษา

Last updated: 2018-06-15  |  2018 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคเบาหวาน อาการ และการรักษา

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีอาการอย่างไร และรักษาอย่างไรดี ??

อาการโรคเบาหวาน

     

     1. หิวง่ายน้ำหนักลด

           หากน้ำหนักลดลงไวโดยที่เรายังมีการออกกำลังกายเท่าปกติ หรือคุมอาหารตามปกติแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากร่างกายมีการเผาผลาญไขมันในร่างกายเพื่อมาใช้เป็นพลังงานแทนการเผาผลาญน้ำตาล และน้ำตาลส่วนหนึ่งก็ถูกขับออกทางปัสสาวะ ทำให้คุณรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรง หมดแรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่อาการนี้มักพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีน้ำหนักมากขึ้นผิดปกติ

     2. ปัสสาวะบ่อย

          โดยปกติฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานเพื่อส่งไปยังเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย แต่ในผู้ป่วยเบาหวาน เราจะพบว่าตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินหรือผลิตไม่เพียงพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติและไตที่มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดก็ไม่สามารถกรองน้ำตาลกลับเข้าสู่เลือดได้ น้ำตาลและน้ำบางส่วนจึงถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะในปริมาณมากกว่าปกติ

     3. หิวน้ำบ่อย

          จากการที่ร่างกายได้ขับของเสียเป็นปัสสาวะจำนวนมาก ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ จึงต้องมีการดื่มน้ำชดเชยกับน้ำในร่างกายที่สูญเสียจากการปัสสาวะออกไป ถ้าหากร่างกายสูญเสียน้ำจำนวนมาก ผู้ป่วยเบาหวานอาจเกิดอาการช็อกได้

     4. อ่อนเพลียง่าย

          โดยปกติแล้ว ร่างกายของมนุษย์จะทำการเปลี่ยนน้ำตาลที่เราทานเข้าไป ไปเป็นพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่เมื่อเป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยจะไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานได้เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง อ่อนเพลีย

     5. ตาพร่ามัว

          ตาพร่ามัวอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ในผู้ป่วยเบาหวานพบว่าเกิดการคั่งของน้ำตาลในเลนส์ตา ทำให้จอตาผิดปกติ และในผู้ป่วยบางคนที่มีอาการรุนแรงอาจจะส่งผลสายตาในอนาคตได้

     6. มือเท้าชา

          โรคเบาหวานทำให้เส้นประสาท เส้นเลือดฝอยอักเสบ เกิดการอุดตัน ซึ่งสาวนใหญ่ก็จะเริ่มพบอาการชาที่ส่วนเท้าเป็นอันดับแรกและอาจเป็นมากขึ้นจนทำให้มือชาได้เช่นกัน ซึ่งจากการไร้ความรู้สึกนี้เองจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เป็นแผลได้ง่ายมากขึ้น

     7. แผลหายช้า

          เมื่อเกิดแผล เลือดของผู้ป่วยเบาหวานก็จะไม่สามารถไหลเวียนบริเวณแผลได้อย่างเพียงพอเนื่องจากหลอดเลือดทำงานผิดปกติทำให้แผลหายช้าหรืออาจนำไปสู่แผลเรื้อรังที่อาจเกิดการติดเชื้อได้ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีก็อาจนำไปสู่การตัดอวัยวะทิ้งได้

การรักษาโรคเบาหวาน

          การรักษาโรคเบาหวานนั้นเราไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถรักษาเพื่อคงระดับน้ำตาลน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ซึ่งแนวทางการรักษานั้นมีหลายวิธี เช่น

การรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

            การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือด การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของโรคเบาหวานในผู้ป่วยด้วย ดังนี้

        1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 เนื่องจากตับไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ ผู้ป่วยจึงจำเป็นที่จะต้องทำการฉีดอินซูลินแบบหลายครั้งใน 1 วัน รวมไปถึงการควบคุมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการตรวจเลือดด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

        2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องรับประทานยาและ/หรือฉีดอินซูลินร่วมด้วย ซึ่งยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 นี้แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย ยากลุ่มไบกัวไนด์ ยากลุ่มเมกลิทิไนด์ เป็นต้น

การรักษาโรคเบาหวานด้วยสมุนไพร

            การรักษาโรคเบาหวานโดยการทานสมุนไพรนั้นจะเป็นการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นผู้ป่วยเบาหวานในระยะแรกที่น้ำตาลยังไม่สูงมาก แต่การรักษาด้วยการใช้สมุนไพรจะต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งก็มีสมุนไพรจำนวนมากที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น

ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย

        -   โสม ช่วยชะลอการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรต และเพิ่มการทำงานของเซลล์ ช่วยให้เซลล์สามารถดึงเอาน้ำตาลไปใช้งานได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มการหลั่งของอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

        -   เห็นหลินจือ ในเห็ดหลินจือมีสารในกลุ่มโพลีแซ็กคาไรด์  (Polysaccharide)  ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน อีกทั้งยังช่วยให้น้ำตาลที่อยู่ในเลือดถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย และทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

        -    ถั่งเช่า สารหลายชนิดในถั่งเช่า อาทิ สารคอร์ไดเซปิน (Cordycepin) สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) เบต้ากลูแคน (Beta glucan) ฯลฯ มีส่วนช่วยให้ร่างกายเผาผลายน้ำตาลได้ดีขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จึงช่วยรักษาเบาหวานได้

ส่งผลต่อระดับน้ำตาลโดยตรง

        -  บอระเพ็ด ถึงบอระเพ็ดจะมีรสขม และรับประทานยาก แต่ได้มีการศึกษามาแล้วว่าบอระเพ็ดสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ

        -  ตำลึง เป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีพอ ๆ กับโสม เพียงรับประทานตำลึงเพียงวันละ 50 กรัม ติดต่อกันเป็นประจำทุกวันก็สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติได้

Powered by MakeWebEasy.com