ภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

Last updated: 2018-06-15  |  2336 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาวะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

คุณเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือไม่

กลุ่มเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

     กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน คือ กลุ่มคนที่มีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนเฉลี่ยทั่วไปโดยมีสาเหตุอยู่หลายประการ เช่น

       -  มีญาติสายตรงเป็นเบาหวาน

       -  เป็นโรคอ้วน (คนไม่เป็นโรคอ้วนก็สามารถเป็นเบาหวานได้)

       -  เป็นความดันหรือมีไขมันในเลือดสูง

       -  ชอบทานอาหารขยะที่เต็มไปด้วยแป้งและไขมัน

       -  ชอบดื่มน้ำหวานที่มีน้ำตาลสูง

       -  ออกกำลังกายน้อย

      คนที่มีพฤติกรรม/ลักษณะดังกล่าวข้างต้นควรจะเข้ารับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อที่จะสามารถประเมินตนเองถึงระดับวามเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานจนนำไปสู่การป้องกันก่อนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเป็นโรคเบาหวาน เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตมากขึ้น สามารถทำได้เพียงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติมากที่สุด

วิธีการตรวจน้ำตาลในเลือด

การตรวจน้ำตาลในเลือดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

        1. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting Blood Glucose) เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารและน้ำเป็นเวลาอย่างต่ำ 8 ชั่วโมง มักตรวจในช่วงเช้าของวัน

คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนตรวจด้วยการอดอาหาร

        - งดอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ลูกอม หมากฝรั่งทุกชนิด มาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด เพราะอาหารจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)

        - ถ้าต้องการเจาะเลือด เวลา 7.00 – 8.00 น. ควรงดอาหารและเครื่องดื่มหลังเที่ยงคืน

        - การตรวจน้ำตาลในเลือด เจ้าหน้าที่จะเจาะเลือดประมาณ 2-3 มิลลิลิตร โดยเก็บใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวโซเดียมฟลูออไรด์ (Sodium fluoride) จุกสีเทา 1 หลอด

        2. เจาะเลือดโดยไม่ต้องอดอาหาร สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการอดอาหาร แต่สงสัยว่าเป็นเบาหวาน

        3. การทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังการดื่มน้ำที่มีน้ำตาลกลูโคสละลายในปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด วิธีนี้นิยมใช้ตรวจโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 

ระดับน้ำตาลเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเป็นโรคเบาหวาน

         ระดับน้ำตาลปกติหลังจากอดอาหาร 8 ชั่วโมง คือ จะต้องอยู่ระหว่าง 60-100 มก./ดล. แต่ถ้าระดับน้ำตาลอยู่ระหว่าง 60-100 มก./ดล. ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในขณะที่ระดับน้ำตาลมากกว่า 126 มก./ดล. จะถูกจัดว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ในผู้ที่ตรวจน้ำตาลโดยที่ไม่ได้อดอาหาร 8 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลไม่ควรเกิน 140 มก./ดล. และหากมากกว่า 200 มก./ดล. จะถือว่าเป็นโรคเบาหวาน

Powered by MakeWebEasy.com