โรคเบาหวาน

Last updated: 2018-06-15  |  1528 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

        โรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) สาเหตุโรคเบาหวานเกิดจากภาวะที่ร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินที่ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานต่อร่างกาย ด้วยเหตุนี้เองทำให้กระบวนการการเปลี่ยนน้ำตาลให้ไปเป็นพลังงานเกิดความผิดพลาด จนนำไปสู่การไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้หรือไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีน้ำตาลตกค้างอยู่ในเลือดมากกว่าปกติจนนำไปสู่การเกิดโรคเบาหวาน


ประเภทของโรคเบาหวาน

       1. เบาหวานชนิดที่ 1 พบในเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยส่วนใหญ่น้อยกว่า 30 ปี มักผอม ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน ถ้าขาดอินซูลินจะเกิดภาวะหมดสติจากน้ำตาลสูงและกรดคีโตนคั่งในเลือด ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นเบาหวานชนิดนี้จำนวนน้อย

       2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้เป็นส่วนใหญ่มักอ้วน อายุมากกว่า 40 ปี ตับอ่อนยังพอผลิตอินซูลินได้บ้าง แต่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ในระยะแรกอาจรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหารหรือยาเม็ดลดลดระดับน้ำตาล แต่เมื่อเป็นเวลานานๆ ในบางรายมีเบต้าเซลล์เสื่อม ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีอาจจำต้องฉีดอินซูลิน

        3. โรคเบาหวานชนิดอื่นที่มีสาเหตุเฉพาะ ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคของตับอ่อน ความผิดปกติของฮอร์โมน การได้รับยาบางชนิด เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ หรือสารเคมี
เป็นต้น

        4. โรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ หมายถึงสตรีที่ไม่เคยเป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ ช่วงที่ตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ต้านอินซูลิน ทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลง และถ้าหากไม่สามารถทำให้ร่างกายสร้างอินซูลินได้เพียงพอ ก็อาจทำให้เป็นเบาหวานได้ แต่หลังจากคลอดบุตรแล้วอาการเบาหวานหายไป แต่จะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้น จึงควรมีการตรวจเป็นระยะระดับน้ำตาลเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเป็นโรคเบาหวาน

        คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสมาคมเบาหวานแห่งสหรัฐฯ ได้พิจารณางานวิจัยที่มีทั้งหมดก่อนปี
ค.ศ.1999 ได้ทำการกำหนดระดับน้ำตาลโดยการสังเกตการณ์ส่าภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะเกิดขึ้นเมื่อมีระดับน้ำตาลสูงที่ระดับเท่าใด พบว่าภาวะแทรกซ้อนแรกคือภาวะประสาทตาเสื่อมที่เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือด 126 มก./ดล. ในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้ใช้ตัวเลขนี้ในการกำหนดว่าผู้ใดเป็นเบาหวาน

         ระดับน้ำตาลปกติหลังจากอดอาหาร 8 ชั่วโมง คือ จะต้องอยู่ระหว่าง 60-100 มก./ดล. แต่ถ้าระดับน้ำตาลอยู่ระหว่าง 60-100 มก./ดล. ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในขณะที่ระดับน้ำตาลมากกว่า 126 มก./ดล. จะถูกจัดว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ในผู้ที่ตรวจน้ำตาลโดยที่ไม่ได้อดอาหาร 8 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลไม่ควรเกิน 140 มก./ดล. และหากมากกว่า 200 มก./ดล. จะถือว่าเป็นโรคเบาหวาน

Powered by MakeWebEasy.com