ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

Last updated: 2018-06-13  |  969 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง

            โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ส่งผลต่อหลอดเลือดแดงแทบทุกส่วนของร่างกาย ถ้าหากทิ้งไว้นานโดยที่ไม่รีบทำการรักษา โรคความดันโลหิตสูงสามารถก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบ ภาวะหลอดเลือดแข็ง ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การเกิดความผิดปกติต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตัวผู้ป่วย เช่น

      - สมอง ถ้าหากเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ อาจทำให้เกิดภาวะสมองตีบหรือแตก กลายเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีก ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรืออาจจะกลายเป็นโรคความจำเสื่อม สมาธิสั้นลง แต่ในบางรายถ้าหากเส้นเลือกฝอยที่สำคัญในสมองแตกก็อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ หรือในผู้ป่วยที่ความดันขึ้นสูงอย่างฉับพลันก็อาจทำให้เกิดอาการชักหรือหมดสติได้

      - ตา โรคความดันโลหิตสูงจะค่อย ๆ ส่งผลให้เส้นเลือดแดงในดวงตาเสื่อมลงอย่างช้า ๆ เมื่อเวลาผ่านไปหลอดเลือดที่บริเวณตาอาจตีบหรือตัน อาจมีเลือดออกที่ดวงตา ตามัวลงเรื่อย ๆ จนอาจส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรไปในที่สุด

      - หัวใจ เมื่อเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจตีบลง จะทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเนื่องจากสูบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ มีอาการแน่นหน้าอก ในบางรายถ้ามีอาการรุนแรงก็จะเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย นอกจากนี้โรคความดันโลหิตสูงยังสามารถก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายได้อีกด้วย ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอกหรือหมดสติ เนื่องจากความดันโลหิตสูง ทำให้เกิดแรงดันที่หัวใจมากขึ้น หากติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจสูญเสียการทำงานจนเกิดภาวะหัวใจวายในที่สุด


     - ไต การที่เส้นเลือดหัวใจที่คอยหล่อเลี้ยงไตเกิดการตีบลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ซึ่งไตที่คอยทำหน้าที่กรองของเสียไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเสียจึงตกค้างอยู่ในร่างกายจำนวนมาก รวมถึงทำให้ระดับน้ำ เกลือแร่ แร่ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายเกิดความไม่สมดุลจนเกิดเป็นโรคไตวาย และถ้าหากเป็นโรคไตวาย ก็จะส่งผลให้ระดับความดันโลหิตเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นวงจรโรคร้ายที่น่ากลัว

     - หลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดแดงส่วนปลาย หลอดเลือดแดงใหญ่เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้ นอกจากนี้หลอดเลือดแดงส่วนที่มาเลี้ยงขาและปลายเท้าอาจเกิดภาวะแข็งตัวและตีบได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีการสูบบุหรี่ร่วมด้วย) ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ขาและปลายเท้าได้น้อย มีอาการที่สังเกตเห็นได้คือ เป็นตะคริวบ่อย หรือปวดน่องขณะเดินมาก ๆ หากหลอดเลือดแดงเกิดการอุดตันก็อาจทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาดเลือดจนกลายเป็นเนื้อตายเน่าได้

     ภาวะแทรกซ้อนที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโรคที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ถึงแม้ว่าโรคแทรกซ้อนเหล่านี้จะดูน่ากลัวเพียงไรก็ตาม แต่ถ้าหากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกวิธี ไม่ทำพฤติกรรมที่ก่อให้ความดันสูงขึ้น ก็จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้ หรือความรุนแรงของโรคเหล่านี้จะลดลง แต่ถ้าหากผู้ที่มีอาการเหล่านี้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่รีบรักษา ก็อาจส่งผลให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน

Powered by MakeWebEasy.com