ความดันโลหิตสูงกับภาวะเสี่ยง

Last updated: 2018-06-12  |  450 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความดันโลหิตสูงกับภาวะเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง


        ประวัติครอบครัว ถ้าคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ป้า น้า อา เคยมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง จะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคความดันโลหิตขึ้นอย่างมากดังนั้นใครที่ญาติเป็นโรคนี้ควรจะหมั่นตรวจความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรค

         อายุและเพศ วัยก่อนหมดประจำเดือนผู้ชายจะเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้หญิง แต่เมื่อวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงจะเป็นความดันโลหิตมากกว่าผู้ชาย ส่วนในคนแก่พบความดันโลหิตสูงพอ ๆ กัน ซึ่งส่วนมากจะมีอายุอยู่ระหว่าง
35 – 50 ปี

         น้ำหนักและขาดการออกกำลังกาย คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วน จะมีโอกาสในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนที่ผอม แต่ถ้าหากรู้จักการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก เมื่อน้ำหนักลดลง ระดับความดันก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นกัน

          ความเครียด ความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุโรคความดันโลหิตสูง เมื่อเราเครียดประสาทอัตโนมัติ
ซิมพาเทติกจะทำงานหนักขึ้นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันเลือดก็จะสูงขึ้น

          การสูบบุหรี่และดื่มสุรา การสูบบุหรี่เพียง 1 ครั้งอาจจะเพิ่มความดันให้มากขึ้นถึง 10 มิลลิเมตรปรอท และผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำจะทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าผู้ที่ไมได้ดื่ม และมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณครึ่งหนึ่งจากผู้ดื่มสุราทั้งหมด


วิธีการตรวจวัดความดัน

        การตรวจวัดความดันเป็นการตรวจที่ไม่มีความลำบากซับซ้อนอะไรมากเมื่อเทียบกับการตรวจชนิดอื่น เมื่อเข้ารับการตรวจความดันแพทย์จะต่อเครื่องวัดความดันแบบพันเข้ากับกับส่วนต้นแขน โดยขณะตรวจแพทย์จะใช้เครื่องฟังเพื่อตรวจฟังเสียงของเลือดที่เส้นเลือดแดง ความดันจะถูกบีบขึ้น ทำให้เครื่องพับแน่นขึ้นจนความดันสูงกว่าระดับโลหิต Systolic (ค่าบน) และจะถูกปล่อยลงช้า ๆ ซึ่งเสียงแรกที่จะได้ยินทางเครื่องฟัง คือ ระดับความดัน Systolic จนกระทั่งเสียงหายไปนั่นคือระดับความดัน Diastolic (ค่าล่าง)

ระดับความดันโลหิต

     • ค่าความดันโลหิตน้อยกว่า 120/80 คือ ระดับความดันโลหิตปกติ

     • ค่าความดันโลหิต 121-139/80-89 คือ ระดับความดันโลหิตค่อนข้างสูง ควรดูแลสุขภาพ
        ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

     • ค่าความดันโลหิต 140-159/90-99 คือ ระดับความดันโลหิตสูง ควรเข้าพบแพทย์

     • ค่าความดันโลหิตมากกว่า 160/100 คือ ระดับความดันโลหิตสูงมาก ควรเข้าพบแพทย์ทันที

 

Powered by MakeWebEasy.com